Inlägget gjort

Painting, print & poster Suicide is a permanent #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem.

I de svåraste tiderna både för de som mår dåligt eller de som finns omkring dem så gäller det att inte förlora hoppet.

Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig

I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them.

In the hardest times for those who feel bad or those who are around them, it’s important not to lose hope.

Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig


Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:

Inlägget gjort

Painting, print & poster Don’t lose hope #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem.

I de svåraste tiderna både för de som mår dåligt eller de som finns omkring dem så gäller det att inte förlora hoppet, när solen går ner så kommer stjärnorna upp!

Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig

I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them.

In the hardest times for those who feel bad or those who are around them, it’s important not to lose hope, when the sun goes down, the stars come up!

Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig


Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:

Inlägget gjort

Painting, print & poster Suicide It’s the one mistake.. #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem.

En tänkvärd tanke för dem som har dessa tankar, detta misstag går inte att ångra.

Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig

I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them.

An imaginative thought for those who have these thoughts, this mistake can not be regretted.

Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig


Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:

 Inlägget gjort

Painting, print & poster The world is better #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem.

Berätta för dem att världen är en bättre om de finns i den!

Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig

I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them.

Tell them that the world is a better place with dem in it

Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig


Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:Inlägget gjort

Painting, print & poster Be someone #jagserdig

Painting, print & poster Be someone #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem.

Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig

I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them.

Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig

Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:

 

Inlägget gjort

Painting, print & poster Lend a hand #jagserdig

Painting, print & poster Lend a hand #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem. Stäck ut en hand till denna person. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them. reach out a hand to this person. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: lend a hand
Inlägget gjort

Painting, print & poster I feel like I’m drowning #jagserdig

Painting, print & poster I feel like I’m drowning #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem. Låt ingen drunkna i deras depression. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them. Do not let anyone drown in their depression. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig   Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: I feel like Im drowning
Inlägget gjort

Painting, print & poster Don’t let another light go out #jagserdig

Painting, print & poster Don’t let another light go out #jagserdig

Jag forsätter och ge lite kloka ord till de som mår psykiskt dåligt och oss som finns omkring dessa personer. Du kan bidra med att hålla någon vid liv genom att se de som behöver det. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue to give some wise words to those who are mentally ill and those who are around these people. You can help keep someone alive by seeing those who need it. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: Dont let another light go out
Inlägget gjort

Painting, print & poster Talking about suicide #jagserdig

Painting, print & poster Talking about suicide #jagserdig

Jag forsätter och ge lite kloka ord till de som mår psykiskt dåligt och oss som finns omkring dessa personer. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue to give some wise words to those who are mentally ill and those who are around these people. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: Talking about suicide black Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: Talking about suicide white  
Inlägget gjort

Painting, print & poster Someone needs you #jagserdig

Painting, print & poster Someone needs you #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: someone needs you Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: someone needs you white