Inlägget gjort

Painting, print & poster Tattoo woman

Painting, print & poster Tattoo woman

Nice painted picture of a woman with tattoo En målad bild av en tatuerad kvinna Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: tattoo1 painted   Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: tattoo1 painted bw
Inlägget gjort

Painting, print & poster Lend a hand #jagserdig

Painting, print & poster Lend a hand #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem. Stäck ut en hand till denna person. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them. reach out a hand to this person. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: lend a hand
Inlägget gjort

Painting, print & poster I feel like I’m drowning #jagserdig

Painting, print & poster I feel like I’m drowning #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem. Låt ingen drunkna i deras depression. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them. Do not let anyone drown in their depression. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig   Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: I feel like Im drowning
Inlägget gjort

Painting, print & poster Don’t let another light go out #jagserdig

Painting, print & poster Don’t let another light go out #jagserdig

Jag forsätter och ge lite kloka ord till de som mår psykiskt dåligt och oss som finns omkring dessa personer. Du kan bidra med att hålla någon vid liv genom att se de som behöver det. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue to give some wise words to those who are mentally ill and those who are around these people. You can help keep someone alive by seeing those who need it. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: Dont let another light go out
Inlägget gjort

Painting, print & poster Talking about suicide #jagserdig

Painting, print & poster Talking about suicide #jagserdig

Jag forsätter och ge lite kloka ord till de som mår psykiskt dåligt och oss som finns omkring dessa personer. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue to give some wise words to those who are mentally ill and those who are around these people. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: Talking about suicide black Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: Talking about suicide white  
Inlägget gjort

Painting, print & poster Adult woman painted

Painting, print & poster Adult woman painted

A painted picture of a woman seating and relaxing En målad tavla av en kvinna som sitter och tar det lugnt Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: adult-woman-painted