Michael Mohn

Jag heter Michael Mohn. Jag har fotograferat sedan -70 talet. Nu på ålderns vår satsar jag på att nå ut med mina bilder till en vidare krets. De flesta av mina bilder härrör från mina resor runt om i Italien de senaste 30 åren. Men även natur och sakrala motiv tilltalar mig. Har haft turen att få accept på utställningar i b.l.a Toronto, Welsh international, Midland, the south Devon salon, Smethwick.