Anders Ringström

Som 51 år i dax dato är jag från början född och uppvuxen i den lilla orten Fagersta i Västmanland men flyttade därifrån som ung vuxen till Uppsala, och Örebro. Nu drygt trettio år senare har jag då livets karusell börjat snurrat lite långsammare, rotat mig i den lilla västgötska byn Årnäs, vid Vänerns sydöstra strand. Har från skol/ungdomsåren alltid haft mitt intresse i både konsten, musiken och poesins värld. Också aktivt utförande inom dessa områden, från och till genom åren. Parallellt med detta har mitt yrkesval de sista 22 åren fallit på arbete för personer med olika funktionsvariationer, som mitt leverbröd.
Daglig verksamhet, boenden och nu som personlig assistent; ett arbete som jag tycker skapar ytterligare en dimension i livet att se och tänka på. Denna lilla infallsvinkel ”i vilket perspektiv att se sin omgivning och livet” har jag lite i bakhuvudet när jag skapar min fotokonst, t.ex;

EN bild, ETT motiv, men i många fall finnes det också utrymme till HUR att tolka.

Mina alster är förvisso namngivna, men vill absolut ej proklamera för något slags tolkningsföreträde för det. I sist och syvende, är det då betraktarens version och bildöversättning som får gälla.

Jag finns på artportable.com och konstmappen.se där jag har mina portfolios. Mail: anders.ringstrom68@gmail.com

Anders Ringström har en sida på facebook/instagram under pseudonymen ”fotofiluren”

Kommand utsällningar: ”Sösdala art& designroom” mellan 1/5 -30/6.  , Artportables lokal i Sthlm 10/8 – 24/8 -20

!