Inlägget gjort

Painting, print & poster Lend a hand #jagserdig

Painting, print & poster Lend a hand #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem. Stäck ut en hand till denna person. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them. reach out a hand to this person. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: lend a hand
Inlägget gjort

Painting, print & poster I feel like I’m drowning #jagserdig

Painting, print & poster I feel like I’m drowning #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem. Låt ingen drunkna i deras depression. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them. Do not let anyone drown in their depression. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig   Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: I feel like Im drowning
Inlägget gjort

Painting, print & poster Don’t let another light go out #jagserdig

Painting, print & poster Don’t let another light go out #jagserdig

Jag forsätter och ge lite kloka ord till de som mår psykiskt dåligt och oss som finns omkring dessa personer. Du kan bidra med att hålla någon vid liv genom att se de som behöver det. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue to give some wise words to those who are mentally ill and those who are around these people. You can help keep someone alive by seeing those who need it. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: Dont let another light go out
Inlägget gjort

Painting, print & poster Talking about suicide #jagserdig

Painting, print & poster Talking about suicide #jagserdig

Jag forsätter och ge lite kloka ord till de som mår psykiskt dåligt och oss som finns omkring dessa personer. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue to give some wise words to those who are mentally ill and those who are around these people. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: Talking about suicide black Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: Talking about suicide white  
Inlägget gjort

Painting, print & poster Someone needs you #jagserdig

Painting, print & poster Someone needs you #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: someone needs you Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: someone needs you white
Inlägget gjort

Painting, print & poster Suicide #iseeyou

Painting, print & poster  Suicide #jagserdig

I mitt jobb på en akutmottagning så träffar jag också personer som försöker ta sitt liv, dessa människor behöver definitivt professionell hjälp men även vi medmänniskor kan göra mycket bara genom att se varandra. Det är så mycket vi kan göra, stanna upp, ge ett leende och berätta att du ser denna person som du har framför dig. Du anar inte hur mycket det betyder för människan framför dig och hur mycket det ger dig. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig In my job at ER, I also meet people who try to take their lives, these people definitely need professional help but there is so much we can do, stop, give a smile and tell you that you see this person you have in front of you. You do not know how much it means to the man in front of you and how much it gives you. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: #jagserdig #iseeyou  
Inlägget gjort

Painting, print & poster When everything in life is dark/När allt i livet är mörkt

Painting, print & poster When everything in life is dark/När allt i livet är mörkt

I mitt jobb på en akutmottagning så träffar jag många som mår psykiskt dåligt, jag kommer göra en serie med poster kring detta ämne, är du en person som öppnar dörren och finns där för dessa personer, jag kommer att lägga ut detta under #jagserdig i sociala medier. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig In my job at ER, I meet many people who are mentally ill, I will make a series of posters on this topic, are you someone who opens the door and is there for these people, it will go under #jagserdig in social media. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig   Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: när allt i livet är mörkt When everything in life is dark
Inlägget gjort

Painting, print & poster Healthy relationship/Sund relation

Painting, print & poster Healthy relationship/Sund relation

Tänkvärt i alla typer av relationer… Considerable in all types of relationships…. Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: sund relation healty relationship
Inlägget gjort

Painting, print & poster Life is riding like a bicycle

Painting, print & poster Life is like riding a bicycle

Some wise words from Albert Einstein Några kloka ord från Albert Einstein Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: life is like riding