Inlägget gjort

Painting, print & poster The world is better #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem.

Berätta för dem att världen är en bättre om de finns i den!

Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig

I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them.

Tell them that the world is a better place with dem in it

Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig


Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:Inlägget gjort

Painting, print & poster Be someone #jagserdig

Painting, print & poster Be someone #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem.

Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig

I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them.

Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig

Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:

 

Inlägget gjort

Painting, print & poster Love with red heart

Painting, print & poster Love with red heart

Nice print with a red heart, give to your soulmate.

Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:

love with red heart

Inlägget gjort

Painting, print & poster If you can read this…

Painting, print & poster If you can read this…

Do you have visual impairment? Put upp this poster at your home and test yourself and others.

”If you can read this from an arm’s length distance,
then you have nothing wrong with your eyes”

Download your painting, prints & posters here:

If you can read this

Download in Swedish:

”Om du kan läsa detta från en armlängds
avstånd, så har du inget fel på din syn”

om du kan läsa detta