Inlägget gjort

Painting, print & poster Woman dark hair

Nice painted picture of a woman with dark hair

En målad tavla av en kvinna med mörkt hår


Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:

Inlägget gjort

Painting, print & poster Happy woman

Nice painted picture of a happy woman

En målad tavla av en glad kvinna


Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:

Inlägget gjort

Painting, print & poster Suicide is a permanent #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem.

I de svåraste tiderna både för de som mår dåligt eller de som finns omkring dem så gäller det att inte förlora hoppet.

Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig

I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them.

In the hardest times for those who feel bad or those who are around them, it’s important not to lose hope.

Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig


Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:

Inlägget gjort

Painting, print & poster Don’t lose hope #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem.

I de svåraste tiderna både för de som mår dåligt eller de som finns omkring dem så gäller det att inte förlora hoppet, när solen går ner så kommer stjärnorna upp!

Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig

I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them.

In the hardest times for those who feel bad or those who are around them, it’s important not to lose hope, when the sun goes down, the stars come up!

Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig


Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:

Inlägget gjort

Painting, print & poster Painted Waterflower

Painted waterflower with beautiful colors

Målad vattenblomma med vackra färger


Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:

Inlägget gjort

Painting, print & poster Suicide It’s the one mistake.. #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem.

En tänkvärd tanke för dem som har dessa tankar, detta misstag går inte att ångra.

Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig

I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them.

An imaginative thought for those who have these thoughts, this mistake can not be regretted.

Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig


Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:

 Inlägget gjort

Painting, print & poster The world is better #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem.

Berätta för dem att världen är en bättre om de finns i den!

Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig

I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them.

Tell them that the world is a better place with dem in it

Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig


Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: