Inlägget gjort

Painting, print & poster Suicide It’s the one mistake.. #jagserdig

Jag fortsätter min serie i psykisk ohälsa, det finns alltid någon som finns där även om det inte kanske känns så när en person mår dåligt. Det kan var någon som man inte tänker på, det är därför det är så viktigt att vi ser dessa männsikor så de kan känna att det finns någon där som bryr sig om dem.

En tänkvärd tanke för dem som har dessa tankar, detta misstag går inte att ångra.

Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig

I continue my series of mental illness, there is always someone who is there even if not it feels like that. There may be someone you do not think about, that’s why it’s so important that we see these men’s cues so they can feel that there is someone who cares about them.

An imaginative thought for those who have these thoughts, this mistake can not be regretted.

Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig


Download your painting, prints & posters here:

Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram:

 Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *