Inlägget gjort

Painting, print & poster Don’t let another light go out #jagserdig

Painting, print & poster Don’t let another light go out #jagserdig

Jag forsätter och ge lite kloka ord till de som mår psykiskt dåligt och oss som finns omkring dessa personer. Du kan bidra med att hålla någon vid liv genom att se de som behöver det. Har du några tankar eller funderingar i detta ämne så tagga det med #jagserdig I continue to give some wise words to those who are mentally ill and those who are around these people. You can help keep someone alive by seeing those who need it. Do you have any thoughts and thinkings about this topic so tag it with #jagserdig Download your painting, prints & posters here: Ladda ner din tavla/poster gratis här utan ram: Dont let another light go out
Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *